Blumenkasten / Styrodur, Holz, Lack / 70 x 50 x 60 cm

Wortblüten / Acryl, Metall, Holz / 180 x 60 x 40 cm

Wortblüten

the long red one / Edelstahl, Beton, Lack / 350 x 70 x 50 cm

8 Orange / Gips, Lack / 100 x 30 x 30 cm

Yellow six / Gips, Holz, Lack / 50 x 50 x 20 cm

the long red one / Edelstahl, Lack / 350 x 500 x 80 cm

Blumenhocker / Plastik, Metall, Lack / 80 x 70 x 50 cm

Blumenhocker

Silberlinge / Plastik, Metall, Beton, Lack 70 x 60 x 40 cm

Blackies / Plastik, Metall, Granit, Lack

Blackies / Plastik, Metall, Granit, Lack

Silberlinge / Plastik, Metall, Beton, Lack

Blackies / Plastik, Metall, Granit, Lack 60 x 40 x 20 cm

Buntsolo / Plastik, Metall, Granit, Lack

Varianten